„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12. 3. 2020 - Upozornění pro zákonné zástupce: v naší organizaci evidujeme výskyt neštovic.

Pro zákonné zástupce žáků, kteří o jarních prázdninách navštíví postižené oblasti koronavirem

 

 

Karanténní opatření = nevycházet ven, minimální kontakt s ostatními lidmi, často si mýt ruce mýdlem a vodou, případně používat dezinfekční prostředky na bázi min. 70% alkoholu. 

 

Koronavirus 

 

 

Potvrzení žádostí od 11. 3. 2020 do 13. 3. 2020 vždy od 8.30 do 14.00 hod.

Úřední hodiny: pondělí - středa od 8.30 do 14.00 hod. (nebo na základě telefonické domluvy)

(Předvyplněné žádosti si můžete vytisknout viz. níže. Prosím o vyplnění příjmení a jména žáka + RČ) 

 

 

 

Žádost o ošetřovné s elektronickým podpisem si vytiskněte, vyplňte příjmení, jméno a RČ dítěte a odevzdejte svému zaměstnavateli. Elektronický podpis je certifikovaný a nahrazuje razítko a podpis statutárního zástupce. 

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s usnesením vlády bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let. Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení osobně, neboť jim může být elektronicky poslán vyplněný formulář, který jim poslouží jako omluvenka z práce. 

Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

Usnesením vlády bylo rozhodnuto o dočasném zákazu vzdělávání na základních, středních i vyšších odborných školách. Při péči o dítě mladší 10 let (dítě, které ještě nedosáhlo 10 let věku), které nemůže z důvodu nařízené karantény docházet do školy, náleží zaměstnanci ošetřovné. Dle aktuálního výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení, bude-li důsledkem současných opatření uzavření zařízení předškolní péče, bude postupováno stejným způsobem jako u klasických školních zařízení.

 Mgr. Jan Mušuta (ředitel odboru řízení a rozvoje vzdělávání MŠMT)