„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

V keramice na návštěvě

V úterý jsme se vydali na návštěvu do místního obchůdku s keramikou k paní Ondříčkové. Popřáli jsme klidné a hezké svátky vánoční, zazpívali jsme koledu Půjdem spolu do Betléma a dostali jsme velký dárek pod náš stromeček ve školce. Každý z nás si ještě odnášel i malou figurku na pérku. :-) Bylo nám tu hezky. :-)