„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Muzeum Kozolupy

Jako každý rok tak i letos jsme byli pozvaní do místního muzea na zdobení perníčků a připomenout si, jak se v dřívějších časech slavily svátky klidu a míru, kdy naše babičky a dědečkové byli ještě děti. Zazpívali jsme si koledy, dostali jsme sladký dáreček a pověděli jsme si, co si přejeme najít pod stromeček. Snad se nám ta přáníčka splní. :-)