„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Zápis pro školní rok 2017/2018

Školní řád , vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání se nachází v dokumentech ke stažení.

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání