„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Školní rok 2019/2020

 

Třídní učitelka - Mgr. Eva Havlová

třída/učebna č.4/suterén 

Předměty

  • Č - český jazyk
  • M - matematika
  • Prv - prvouka
  • Hv - hudební výchova
  • Vv - výtvarná výchova
  • Tv - tělesná výchova
  • Pč - pracovní činnosti 

 

 

 

 

Vážení rodičové,

situace v současné době není pro nikoho nejjednodušší. Každý z nás se bojíme nejenom o své zdraví, ale hlavně o zdraví našich dětí. Je nám zcela jasné, že ve vašem životě nastaly komplikované situace, které musíte operativně řešit. 

Pro vaše ratolesti, naše žáky, jsme připravili domácí úkoly a chtěli jsme vás požádat, zda byste jim byli oporou při plnění zadaných úkolů. Všechny děti zdravíme, prosím, čtěte, počítejte, pište.....

Mnohokrát děkujeme.

 

embarassed  Rozvržení učiva

 

cry  Psací písmena - správné jejich psaní

Možnosti on-line procvičování:

www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

ČT 2: UčíTelka - vysílání pro žáky 1.stupně ZŠ

https://nadalku.msmt.cz

www.skolasnadhledem.cz

Konzultační den pro týden 30.3. - 3.4.2020 (prosím,předem zavolejte 377922303): pondělí a pátek od 9.00 do 12.30 hod.

Pokud již máte vypracované nějaké úkoly a chcete je dát paní učitelce ke kontrole :-) , můžete. U vchodových dveří školy budou papírové/plastové krabice a tam můžete ponechat své vypracované úkoly. Opravené úkoly z učebnic,v pracovních sešitech či pracovních listech budete mít opět nazpět v  krabicích.

e-mail pro komunikaci s paní učitelkou Havlovou (vydržte, zkoušíme funkčnost): havlova@zskozolupy.cz

Vydržte, vymýšlíme s IT výuku přes funkční on-line systém a okamžitou komunikací s paní učitelkou.

Úřední hodiny (po dobu mimořádného opatření):

úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. (nebo na základě telefonické domluvy). Vstup do budovy jen s ochranou úst a nosu.

Pozor výskyt neštovic.