„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Školní rok 2019/2020

 

Třídní učitelka - Mgr. Eva Havlová

třída/učebna č.4/suterén 

Předměty

  • Č - český jazyk
  • M - matematika
  • Prv - prvouka
  • Hv - hudební výchova
  • Vv - výtvarná výchova
  • Tv - tělesná výchova
  • Pč - pracovní činnosti