„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Rozvrh 1.třída pro školní rok 2018/2019

Třídní učitelka - Mgr. Veronika Šimanová 

Předměty

  • Č - český jazyk
  • M - matematika
  • Prv - prvouka
  • Hv - hudební výchova
  • Vv - výtvarná výchova
  • Tv - tělesná výchova
  • Pč - pracovní činnosti

 

 

rozvrh 1.třída