„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Třídní schůzky
7. září 2016 od 16.00 hod. úvodní aktiv
16. listopadu 2016 od 14.00 do 18.00 hod. kolzultace
18. ledna 2017 od 16.00 třídní aktiv
27. dubna 2017 od 14.00 do 18.00 konzultace
12. června od 16.00 aktiv (rekondiční pobyt)
Začátkem června se koná třídní schůzka zákonných zástupců budoucích žáků 1.třídy s třídní učitelkou a ředitelkou školy. Termín schůzky je upřesněn /školní vývěska, web.stránky školy) .