„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Školní rok 2019/2020 

Třídní učitelka - Mgr. Ilona Formelová

Předměty

  • Č - český jazyk
  • M - matematika
  • Prv - prvouka
  • Aj - anglický jazyk
  • Hv - hudební výchova
  • Vv - výtvarná výchova
  • Tv - tělesná výchova
  • Pč - pracovní činnosti

 

 

 

Vážení rodičové,

situace v současné době není pro nikoho nejjednodušší. Každý z nás se bojíme nejenom o své zdraví, ale hlavně o zdraví našich dětí. Je nám zcela jasné, že ve vašem životě nastaly komplikované situace, které musíte operativně řešit. 

Pro vaše ratolesti, naše žáky, jsme připravili domácí úkoly a chtěli jsme vás požádat, zda byste jim byli oporou při plnění zadaných úkolů.

Mnohokrát děkujeme.

 

smile  Český jazyk, matematika, prvouka od 11. do 27.3.2020

 

embarassed  Učivo od 30.3. do 8.4.2020

 

Možnosti on-line procvičování:

www.onlinecviceni.cz

https://skolakov.eu

ČT 2: UčíTelka - vysílání pro žáky 1.stupně ZŠ

https://nadalku.msmt.cz

www.skolasnadhledem.cz

Konzultační dny pro týden 30. 3. - 3. 4. 2020 (prosím,předem zavolejte 377922303): úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.30 hod.

Pokud již máte vypracované nějaké úkoly a chcete je dát paní učitelce ke kontrole :-) , můžete. U vchodových dveří školy budou papírové/plastové krabice a tam můžete ponechat své vypracované úkoly. Opravené úkoly z učebnic,v pracovních sešitech či pracovních listech budete mít opět nazpět v  krabicích.

e-mail pro komunikaci s paní učitelkou Formelovou: formelova@zskozolupy.cz (vydržte, zkoušíme jejich funkčnost :-))

Vydržte, vymýšlíme s IT výuku přes funkční on-line systém a okamžitou komunikací s paní učitelkou.

 

Úřední hodiny (po dobu mimořádného opatření):

úterý a čtvrtek od 9.00 do 12.00 hod. (nebo na základě telefonické domluvy). Vstup do budovy jen s ochranou úst a nosu.