„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Třídní učitelka - Mgr. Věra Sýkorová

Předměty

  • Č - Český jazyk
  • M - Matematika
  • A - Anglický jazyk
  • Př - Přírodověda
  • Vl - Vlastivěda
  • Inf - Informatika
  • Hv - Hudební výchova
  • Vv - Výtvarná výchova
  • Tv - Tělesná výchova
  • Pč - Pracovní činnosti