„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka - Mgr. Dita Szabó

třída/učebna č. 19/ 1.patro

Předměty

  • Č - Český jazyk
  • M - Matematika
  • Aj - Anglický jazyk
  • Př - Přírodověda
  • Vl - Vlastivěda
  • Inf - Informatika
  • Hv - Hudební výchova
  • Vv - Výtvarná výchova
  • Tv - Tělesná výchova
  • Pč - Pracovní činnosti