„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Školní rok 2018/2019

Třídní učitelka - Mgr. Marcela Kaprová

třída/učebna č. 20/ 1.patro

Předměty

  • Č - Český jazyk
  • M - Matematika
  • Aj - Anglický jazyk
  • Př - Přírodověda
  • Vl - Vlastivěda
  • Inf - Informatika
  • Hv - Hudební výchova
  • Vv - Výtvarná výchova
  • Tv - Tělesná výchova
  • Pč - Pracovní činnosti

 

rozvrh

 

pomůcky