„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Školní rok 2019/2020

Třídní učitelka - Mgr. Marcela Kaprová 

třída/učebna č.20/ 1.patro

Předměty

  • Č - český jazyk
  • M - matematika
  • Vl - vlastivěda
  • Př - přírodověda
  • Aj - anglický jazyk
  • Hv - hudební výchova
  • Vv - výtvarná výchova
  • Tv - tělesná výchova
  • Pč - pracovní činnosti