„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

První školní den

 

Milí žáci, rodičové a přátelé naší školy

prázdniny uběhly jako voda a opět se společně setkáme " za školou " (poprvé a naposledy), abychom se přivítali a slavnostně zahájili nový školní rok 2019/2020.  smile

 

A jak to teda bude probíhat ?

Začínáme v pondělí 2.9.2019

8.00 - 8.30 hod.

  •  první zvonění nového školního roku 2019/2020 
  • společné  uvítání na školní zahradě (za  školou)
  • pasování žáků 1.třídy
  • seznámení se zaměstnanci školy

8.30 - 9.30 hod. (10.00hod.)

  • přivítání se žáků s třídními učiteli ve třídách
  • organizační záležitosti
  • odchod žáků domů

Budeme doufat, že bude krásné, slunné a nedeštivé pondělí, aby uvítání bylo příjemné a mohlo proběhnout na naší školní zahradě.

"Deštivá" variantafrown

Pro žáky 1.třídy

  • 8.00 - 9.30 hod. 

                                     - společné přivítání se v 1.třídě

                                     -  pasování žáků 1.třídy

                                     - odchod žáků domů

Pro žáky 2. - 5.třídy

  • 8.00 - 9.00 hod.

                                   - společné přivítání se ve třídách s třídními učiteli

                                   - organizační záležitosti

                                   - odchod žáků domů 

Od úterý 3.9.2019 již bude v provozu školní družina a školní jídelna, vyučování bude probíhat dle rozvrhu, pouze 6.vyučovací hodina u žáků 4. a 5.třídy bude až následující týden, tj. od 9.9.2019.