„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Rekondiční pobyt 2019/2020

 

Vážení rodičové, milí žáci a žákyně,

v současné chvíli a situaci nevím, zda se v letošním školním roce uskuteční rekondiční pobyt v Krkonoších. Pokud by se musel z důvodu mimořádných opatření rušit, peníze vám budou vráceny.

                                                                                                                   Sabina Nováková 

Závazná přihláška byla předána žákům a pro rezervaci objektu je nutné ji odevzdat do 4. 12. 2019.

Informace k rekondičnímu pobytu - Mgr.  Sabina Nováková

Kapacita je již naplněna.