„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Zájmové útvary pro školní rok 2016/2017

Přehled zájmových útvarů

Keramika   čtvrtek   16.00 - 18.00
lektorka : H.Kulová   732189372   hakul@centrum.cz
Kreativ - korálkárna   čtvrtek   13.30 - 15.30
lektorka : B.Kavinová   739220466   kavinova@radovanek.cz
Kresba, malba, grafika   úterý   15.00 - 17.00
lektorka : M.Krpejšová   605244902   info@tussilagi.cz
Kytara   středa   15.00 - 17.00
lektorka : P.Medvecová   774257136   pavla.medvecova@seznam.cz
Sebeobrana   pondělí   16.00 - 17.00
lektor : A.Leroch   605001539   admleroch@seznam.cz
Jóga   čtvrtek   16.00 - 17.00
lektorka : R.Stanislavová   777265262   romanastani@seznam.cz
Tanečky   pondělí   13.30 - 15.30
lektorka : M.Vavříková   774797979   vavrikova@radovanek.cz

 

 

Další zájmové útvary vedené pedagogy ZŠ: stolní tenis a anglický jazyk pro 1. a 2.třídu