„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Vážení rodičové,

vzhledem k současné situaci se mění termín i způsob zápisu. Informace o průběhu zápisu do 1. třídy jsou uvedeny v následujícím dokumentu.

Děkujeme za pochopení.

 

Zápis k povinné školní docházce na Základní škole Kozolupy pro školní rok 2020/2021 se uskuteční od 1. 4. do 30. 4. 2020 formou podání žádosti (viz. odkaz výše).

 

Zápis je určen pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku a pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Možnost přijetí ke školní docházce mají i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, pokud k žádosti o přijetí současně doloží doporučení školského poradenského zařízení.

Při zápisu se předkládá vyplněná žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (formuláře jsou na web. stránkách školy), zároveň se kontroluje občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte a průkaz ZP dítěte. Tyto dokumenty přineste s sebou k zápisu.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Ředitelka školy této žádosti může vyhovět, ale pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V tomto případě je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. V případě zájmu o odklad je vhodné obě doporučení vzít s sebou k zápisu.

Hlavním cílem zápisu je ověření školní zralosti.

Posuzuje se zejména:

  • komunikativnost dítěte,
  • socializační předpoklady,
  • grafomotorické dovednosti,
  • rozpoznávání barev,
  • základních geometrických tvarů apod.

Ve škole se dbá na to, aby vše probíhalo zábavnou formou a děti nemusely mít ze zápisu žádné obavy.

 

Aktuální žádosti budou vystaveny na webových stránkách do pondělí 23. 3. 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  •  SPC (Macháčkova 45, PM) - https://spcnajdime.cz