„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Školní miniprojekt Mami, tati, my se školy nebojíme!