„ŠKOLA - BRÁNA DO ŽIVOTA”

Pedagogičtí pracovníci

 • Mgr. Sabina Nováková (ředitelka školy, učitelka)
 • Mgr. Ilona Formelová (učitelka)
 • Mgr. Dita Szabó (učitelka)
 • Mgr. Eva Havlová (učitelka)
 • Mgr. Marcela Kaprová (učitelka)
 • Mgr. Veronika Šimanová (učitelka)
 •          Jitka Krausová (vedoucí vychovatelka, asistent pedagoga)
 •          Květoslava Kubátová (asistent pedagoga, vychovatelka)
 •          Ida Lusková (vychovatelka)  

Ostatní pracovníci

 • Pavla Štiková (ekonomka školy, sekretářka)
 • Miroslava Rysová (školnice, uklízečka)
 • Eva Repáňová (uklízečka)